Terma & Syarat Program : Meriah Raya dengan Me-O!

 

  1. Hanya warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas layak menyertai program ini.
  2. Hanya satu (1) penyertaan untuk setiap peserta yang layak dianggap sah. Penyertaan kali ke dua dan seterusnya tidak akan diproses dan hanya penyertaan kali pertama yang akan diproses.
  3. Hanya satu (1) pemenang layak dipilih dari satu alamat pendaftaran yang sama.
  4. Hanya penyertaan yang lengkap dengan maklumat yang tepat akan dianggap sebagai penyertaan sah.
  5. Pemenang akan dipilih dari penyertaan yang sah berdasarkan penyertaan terawal yang diterima (first come, first serve). Sementara stok masih ada.
  6. Pemenang terpilih akan menerima satu (1) set hadiah misteri (Set Meriah Raya). Set hadiah misteri akan diberikan secara rawak dan akan dihantar dalam tempoh 60 hari bekerja selepas tarikh pengumuman pemenang. Penghantaran kali kedua tidak dibenarkan.
  7. Hadiah misteri tidak boleh ditukar kepada wang tunai, dipindah milik atau digantikan.
  8. Pihak penganjur mempunyai hak untuk mengubah atau meminda terma dan syarat dan mengubah set hadiah misteri tanpa makluman awal. Pemilihan pemenang adalah muktamad.
  9. Penganjur berhak untuk tidak memaklumkan kepada peserta berkenaan sebarang perubahan untuk sebarang aspek program ini.
  10. Semua penyertaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat dan perubahan akan dating. Dengan menyertai program ini, peserta telah mengesahkan mereka telah membaca dan memahami terma dan syarat ini.