Peraduan : Apa Kebimbangan Anda?

 

Tarikh : 15 Jan 2019 – 31 Mac 2019

Setiap anjing dilahirkan secara berbeza antara satu sama lain. Selain kasih sayang, penjagaan dan keikhlasan, mereka juga memerlukan diet penjagaan khas untuk memenuhi keperluan harian mereka. Jom kongsikan kepada kami apakah keprihatinan dan penjagaan khas yang diperlukan oleh anjing anda dan berpeluang memenangi hadiah sehingga RM20,000!

Peraduan telah berakhir.

Mekanisme Peraduan:

 

1. Lawati Halaman Peminat Anjing SmartHeart di www.facebook/MySmartHeartDog
2. Hantar gambar anjing anda dalam Tab Peraduan > Apakah Kebimbangan Anda?
3. Pilih kebimbangan anjing anda berdasarkan kriteria yang diberikan dan formula fungsi produk.
4. Dalam kurang daripada 30 perkataan, kongsi dengan kami tentang penjagaan khas yang diperlukan oleh anjing anda.

Peraturan Peraduan:

 

1. Tempoh peraduan: 15 Jan 2019 – 31 Mac 2019.

2. Gambar peraduan mestilah sah dan asli.

3. Hanya satu (1) gambar yang dipilih akan dipilih untuk setiap peserta.

4. Setiap foto yang dikemukakan mengenai kebimbangan anjing mestilah berdasarkan kriteria dan formula fungsi produk.

5. Setiap foto yang dihantar mesti diikuti dengan kapsyen (kurang daripada 30 perkataan) mengenai penjagaan khas yang diperlukan oleh anjing.

6. Setiap foto yang dihantar hanya sah untuk kriteria yang diberikan (Pek Kuasa, Pek Veggie, Baka Kecil & Anak Anjing - Pek Kuasa , Baka Kecil & Baka Biasa).

7. Pemenang akan berdasarkan kreativiti foto peserta, dan sah berdasarkan kapsyen foto yang menerangkan penjagaan khas yang diperlukan oleh anjing.

8. Pemenang akan dipilih oleh pihak pengurusan penganjur peraduan.

9. Pemenang akan diumumkan dalam tempoh 60 hari peraduan berakhir.

10. Penganjur berhak untuk menukar atau meminda program, T &C atau sampel tanpa notis terlebih dahulu.

11. Terma &syarat Peraduan Kebimbangan Anda dikenakan.

Hadiah:

 

Produk Makanan Anjing SmartHeart bernilai RM 20,000 untuk dimenangi!

 

Setiap pemenang akan menerima:
1.RM Produk Makanan Anjing SmartHeart bernilai 200.

2. 5000 pts Ganjaran Aplikasi Mudah Alih SmartHeart MY
3. Kem Haiwan Peliharaan SmartHeart Edisi Terhad

Terma & Syarat Peraduan Umum

1. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam peraturan khas; satu orang boleh menyertai mana-mana pertandingan lebih daripada sekali.

2. Semua hadiah mesti diambil dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemberitahuan. Selepas masa itu, hadiah yang tidak dituntut akan diuruskan mengikut keperluan perundangan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tidak akan memaklumkan kepada pemenang baki masa. Adalah menjadi tanggungjawab pemenang untuk mengumpul hadiah mereka.

3. Hadiah mesti dituntut sendiri melainkan pemenang dinasihatkan sebaliknya. Pemenang dikehendaki mengemukakan kad pengenalan yang mengandungi gambar yang diperlukan (contohnya termasuk kad pengenalan/lesen memandu/pasport di mana gambar disertakan). Di mana Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. memilih untuk menghantar atau menghantar hadiah kepada pemenang, tiada tanggungjawab akan diterima oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. untuk penghantaran wang pos yang selamat dan berkesan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dengan jelas menafikan semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penghantaran hadiah yang hilang atau tidak berjaya.

4. Dalam situasi khas dan tertakluk kepada budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. pemenang boleh mencalonkan wakil yang ditetapkan untuk mengambil hadiah. Kebenaran bertulis dan ID untuk pemenang dan wakil mereka diperlukan.

5. Sekiranya pemenang memilih untuk tidak menerima hadiah, mereka kehilangan apa-apa dan semua tuntutan kepada hadiah itu, yang akan diuruskan mengikut budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tertakluk kepada keperluan perundangan.

6. Pemenang di bawah umur 18 tahun mesti ditemani oleh ibu bapa/penjaga semasa mengumpul hadiah mereka. Pemenang dan ibu bapa/penjaga mesti menandatangani perjanjian ini dan menunjukkan ID yang mencukupi.

7. Salinan peraturan pertandingan am ini mesti ditandatangani dan disahkan oleh mana-mana pemenang atas permintaan oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd..

8. Hadiah tidak boleh dipindah milik, mesti (jika berkenaan) digunakan pada tarikh yang dinyatakan dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai.

9. Semua hadiah digunakan/diambil sepenuhnya atas risiko pemenang dalam semua perkara, dan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tidak termasuk semua jaminan berkaitan dengan mana-mana hadiah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

10. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., agensi, sekutu, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab terhadap hadiah yang rosak atau penyalahgunaan mana-mana hadiah, atau untuk sebarang tuntutan, liabiliti, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana peraduan yang dipromosikan oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd..

11. Berhubung dengan apa-apa hadiah yang melibatkan penyertaan dalam mana-mana aktiviti:

(a) Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dan kakitangan serta ejennya akan dilepaskan sepenuhnya daripada dan ditanggung rugi oleh pemenang berkenaan dengan apa-apa tuntutan bagi kemalangan, kecederaan, kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa berhubung dengan penyertaan pemenang dalam hadiah tersebut.

(b) pemenang boleh, mengikut budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., dikehendaki menandatangani ganti rugi dalam borang yang dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. sebagai prasyarat kepada kelayakan mereka untuk hadiah

(c) Jika pemenang berumur di bawah 18 tahun, ibu bapa/penjaga mereka boleh, mengikut budi bicara mutlak Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., dikehendaki menandatangani ganti rugi dalam borang yang dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dan bersetuju dengan penyertaan pemenang dalam hadiah itu sebagai prasyarat kepada hak anak mereka untuk hadiah tersebut.

12. Jika hadiah tertentu tidak tersedia kerana keadaan yang tidak dijangka, Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menggantikan hadiah yang sama atau salah satu nilai yang setara.

13. Melainkan dinyatakan sebaliknya, kelas perjalanan untuk sebarang hadiah perjalanan yang menggabungkan tambang penerbangan adalah kelas ekonomi.

14. Pemenang juga dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. untuk mengambil bahagian dalam sesi foto, video dan/atau filem dan mengakui bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. mempunyai hak untuk menggunakan gambar publisiti, video dan/atau filem sedemikian dalam apa jua medium dan dalam apa-apa cara yang munasabah yang difikirkannya patut, melainkan jika orang itu menasihati Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. pada masa menyertai pertandingan yang dia ingin mengekalkan namanya yang tidak dikenali.

15. Penyertaan peraduan dan bahan yang dihantar berkaitan dengan mana-mana pertandingan (sama ada dalam bentuk bertulis, audio atau visual, atau gabungannya) atau apa-apa gambar, rakaman video dan / atau filem atau rakaman audio yang diambil oleh peserta menjadi hak milik Perfect Companion (M) Sdn. Bhd.. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menggunakan bahan tersebut dalam apa jua medium dan dengan cara yang munasabah yang difikirkannya patut. Hak cipta dalam mana-mana bahan tersebut menjadi dan kekal sebagai hak milik tunggal Perfect Companion (M) Sdn. Bhd..

16. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menghebahkan, menyiarkan atau mendedahkan nama, watak, kesamaan, pernyataan atau apa-apa rakaman suara pemenang atau pesaing dalam aktiviti pengiklanan atau promosi mengenai kemenangan peraduan, atau Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. secara amnya. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh mempromosikan atau mengiklankan bahawa pemenang memenangi pertandingan. Semua pemenang dengan ini bersetuju dengan penggunaan namanya untuk tujuan pengiklanan, perdagangan atau promosi oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tanpa pampasan tambahan.

17. Pemenang bertanggungjawab untuk sebarang dan semua cukai yang perlu dibayar hasil daripada hadiah yang diberikan atau diterima.

18. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang ditentukan untuk mengganggu proses kemasukan atau operasi Peraduan atau tapak, untuk bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Peraturan dan Peraturan ini. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. selanjutnya berhak untuk membatalkan, mengubah suai, menggantung atau menangguhkan peraduan sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan yang munasabah.

19. Seseorang tidak layak untuk menyertai dan/atau memenangi pertandingan jika:

a) mereka adalah pekerja atau ahli keluarga terdekat pekerja Perfect Companion (M) Sdn. Bhd./agensi penaja/pengiklanan atau sekutu yang berkaitan dengan peraduan ini.

b) mereka telah memenangi hadiah/hadiah bernilai sama ada secara individu atau kolektif pada harga RM100 daripada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. atau dalam mana-mana peraduan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dalam tempoh 30 hari sebelum menyertai pertandingan.

d) Mereka didapati telah menggunakan atau cuba menggunakan lebih daripada satu nama untuk melayakkan diri memenangi hadiah daripada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd..

e) Ahli keluarga atau isi rumah orang itu telah memenangi hadiah bernilai lebih daripada RM1,000 dalam mana-mana pertandingan dalam tempoh 90 hari sebelum hari mereka menyertai pertandingan.

f) Mereka telah memenangi hadiah percuma contohnya: cd, kemeja-T, dan lain-lain tidak dibenarkan menyertai mana-mana pertandingan selama 3 minggu selepas tarikh mereka memenangi hadiah pertama.

20. Semua peserta mengakui bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. masih boleh bergantung kepada Peraturan 18 walaupun Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. hanya mengetahui ketidakmampuan seseorang selepas Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. tampil memberikan hadiah kepada orang yang tidak layak. Pemulangan hadiah atau pembayaran nilainya kepada Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh dikehendaki oleh Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. jika ini berlaku.

21. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. boleh menggabungkan maklumat daripada peserta dalam mana-mana pertandingan dalam mana-mana pangkalan data untuk digunakan bagi tujuan perniagaannya.

22. Di mana Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. mempunyai syarat atau peraturan pertandingan khas berhubung dengan pertandingan tertentu, maka mereka akan mengatasi sejauh mana ketidakselarasan antara syarat-syarat khas dan syarat-syarat umum ini.

23. Orang di bawah umur 18 tahun tidak layak menyertai mana-mana pertandingan di mana hadiah terdiri daripada kenderaan atau alkohol atau baucar untuk alkohol atau di mana peraturan khas yang disediakan sebaliknya.

24. Kegagalan oleh stesen untuk menguatkuasakan mana-mana peraturan ini dalam apa jua keadaan tidak akan menimbulkan sebarang tuntutan oleh mana-mana orang lain.

25. Penafian: Dengan menyertai peraduan ini, setiap peserta bersetuju bahawa Perfect Companion (M) Sdn. Bhd., Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. Studio Sdn. Bhd., kakitangan, pegawai, pengarah, ejen, sekutu, ibu bapa, anak syarikat dan wakil masing-masing ("Penaja Peraduan") tidak akan bertanggungjawab ke atas ganti rugi, kerugian, kecederaan, hak, tuntutan atau tindakan dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan peraduan, atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan/penyalahgunaan hadiah, atau penyertaan dalam peraduan, termasuk tanpa had, kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda dan tuntutan berdasarkan hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi. Setiap peserta selanjutnya bersetuju bahawa penaja peraduan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang lewat (termasuk penghantaran data yang tertangguh), diganggu, garbled, tidak lengkap, salah arah, hilang, bermutasi, tertangguh, rosak, rosak, diduplikasi atau sebaliknya tidak mematuhi Peraturan dan Peraturan ini.

26. Semua penyertaan melalui Internet dihantar sepenuhnya atas risiko pengguna. Penaja Peraduan tidak dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau komputer orang lain yang berkaitan dengan atau akibat daripada memasukkan atau memuat turun bahan-bahan yang berkaitan dengan peraduan ini. Penaja Peraduan tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran disebabkan oleh kerosakan teknikal, perkakasan, perisian atau telefon dalam apa jua bentuk, sambungan rangkaian yang hilang atau tidak tersedia, kegagalan talian komunikasi, kegagalan pelayan, atau gagal, salah, tidak lengkap, tidak tepat, garbled, atau kelewatan komunikasi elektronik yang disebabkan oleh pengguna atau oleh mana-mana peralatan atau pengaturcaraan yang berkaitan dengan atau digunakan dalam peraduan atau trafik ini kesesakan di Internet atau di mana-mana laman web, atau oleh mana-mana kesilapan manusia yang mungkin berlaku dalam pemprosesan penyertaan dalam peraduan ini, atau mana-mana gabungannya.

27. Undang-undang Malaysia akan mentadbir Peraduan ini. Peraduan ini adalah tidak sah jika dilarang atau dihadkan oleh mana-mana undang-undang tempatan, kebangsaan, negeri atau mana-mana undang-undang kerajaan. Peraduan ini juga tertakluk kepada Peraturan dan Undang-undang ini.

28. Peraduan Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. melalui udara/ dalam talian/di lapangan atau apa-apa jenis peraduan anjuran Perfect Companion (M) Sdn. Bhd. dibuka sepenuhnya untuk warganegara MALAYSIA sahaja.

29. Sila berikan 90 hari bekerja dari tarikh kemenangan untuk hadiah diproses.

30. Perfect Companion (M) Sdn. Bhd berhak pada bila-bila masa, mengubah, meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat serta peraturan dan undang-undang lain termasuk mekanisme Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya.